NYHETER ANMELDELSER FORUM OM FFAF LENKER DATABASE
 
 

Animert ordliste av Inger Christine Årstad

Rentegnet Dopey fra "Snøhvit og de syv små dverger"

Ordlisten gir en innføring i sentrale begrep brukt i animasjonsproduksjon. Etter å ha gjort deg kjent med begrepene er du rustet til å takle de mange teknikkene og faguttrykkene som florerer i animasjonsbransjen. Vet du ikke hva «storyboard» eller «peg-bar» er? Den animerte ordlisten gir deg svaret!

Animasjon
En generell term som beskriver all film som er laget med enkeltbildeopptak, hvor illusjon av bevegelse er skapt, isteden for å bli avfilmet. Kommer av det latinske ordet «anima» som betyr liv eller sjel.

Animatør
Den personen som animerer figurene i en animasjonsfilm. Vedkommende kan både tegne tegningene og flytte/forandre på dukker og objekter.

Bakgrunn
Omgivelsene som figurene flyttes/forandres i. Den kan være flat eller tredimensjonal, alt ettersom hva slags animasjonsteknikk som brukes. Kunstnerisk sett kan bakgrunnen være alt mulig, fra et fotografi eller naturalistisk maleri, til kubistiske klosser eller bare et farget papir.

Blanksladd
Ueksponert, men fremkalt film. Brukes til rable/skrapefilm.

TexAvery

Eksempel på cartoonfilm - Tex Avery

Cartoonfilm
Samlebegrep for amerikansk tegnefilm som for eksempel filmene til Tex Avery. Filmene er laget med celleanimasjon, er fullanimerte med store, overdrevne og karikerte bevegelser. Innholdet er ofte humoristisk.

Celler
(Tegnefilm) Gjennomsiktig plastikkark av acetat som profesjonalle animatører bruker når de lager cartoonfilm. De ferdige tegningene sjabloneres med svart blekk over på forsiden av cellene, og males på baksiden. Plastikkarkene kan også brukes til å lime fast tegninger, collage osv. Poenget med cellene er at bakgrunnen og deler av tegningene kan være fast, slik at man slipper å tegne alt opp igjen for hver tegning. Dette kan være svært arbeidsbesparende. Cellene gir også rom for mer kreativitet i tegnefilmuttrykket, man kan blant annet filme på flere plan for å skape dybdevirkning.

Cut-out/flyttefilm
Animasjonsteknikk hvor flate figurer, vanligvis laget av tykt papir, legges på en bakgrunn og forflyttes mellom hver eksponering.

Cut-out/flyttefilm på celler
En animasjonsteknikk som kombinerer celler og cut-out metoden. De utklipte figurene limes på celler, plasseres på bakgrunnen og avfotograferes.

Dataaanimasjon
Animasjonsteknikk som bruker datamaskinens muligheter til å redigere og generere videobilder. Dataaanimasjon krever programvare som er spesielt beregnet for animasjon.

Direkteanimasjon
Animasjonsteknikk hvor alt fra sand, våt maling, dukker, perler osv. brukes til å lage bilder på en plate, direkte under kamera. Materialet forandres litt for hver eksponering.

"Reve-enka"

Eksempel på dukkeanimasjon - "Reve-enka" (1962), regi: Ivo Caprino

Dukkeanimasjon
Animasjonsteknikk hvor tredimensjonale figurer er manipulert i en scenografi etter enkeltbildeteknikken.

Enere
En eksponering per flytting/forandring. Dette gir 24 (25 for video) posisjoner for hvert sekund med fullanimert film. Brukes alltid når man skal animere kamerabevegelser, blant annet i Disney-tegnefilmene. Gir svært myke og fine bevegelser.

Field
(Tegnefilm) Firkanten som kamera kan fotografere, og dermed området som animatøren tegner i. Den største dimensjonen er som regel 12-field og er ofte et totalbilde. Den minste er oftest 4-field, og er gjerne et nærbilde. For å registrere hvor mange field man fotograferer trenger man en fieldguide.

Filmmanuskript
Skriftlig fremstilling av en films handling. Animasjonsfilm bruker som regel storyboard i tillegg.

Fullanimert
Animert bevegelse for hver eksponering, når det brukes enere eller toere.

Hold
Pause i animasjonsfilmfigurens bevegelser. Samme posisjon avfilmes gjennom flere ruter, i opp til flere sekunder. En av animasjonsfilmens viktigste regler er: hold-bevegelse-hold.

Kamerabevegelser
Vertikale (tilting) og horisontale (panorering) bevegelser med kamera. Kjøring nærmere og fjernere fra motivet. I animasjonsfilm kan illusjon av kamerabevegelse også gjøres ved å forandre tegninger/figurer eller bakgrunn.

Klipp
a) Overgang fra en scene til en annen
b) Å ta bort uønskede deler av filmen under redigering

Sapegin_sniler_16-9

Eksempel på leireanimasjon - "Sniler" (1999), regi: Pjotr Sapegin

Leireanimasjon
En animasjonsteknikk hvor myk leire, modellkitt eller plastelina bukes til å lage figurer som blir forandret mellom hver eksponering.

Limited animasjon
(Tegnefilm) En måte å lage animasjonsfilm på hvor man har så lite bevegelse som mulig. For eksempel står figuren helt stille mens bare munn og øyne beveger seg. Mye av handlingen forklares ved hjelp av tale. Brukes mye i TV-serier, f.eks. South Park.

Lip Sync
En forkortelse for leppesynkronisering. Bevegelsen til karakterens munn passer med dialogen på lydsiden.

Live action
Avfilming av bevegelse som allerede eksisterer.

Lydmanuskript
Oversikt, skjema eller framstilling av filmens lydside.

Mellomtegninger
(Tegnefilm) Mellomposisjonene mellom nøkkelstillingene. Har man en bevegelse på 9 posisjoner, tegner man posisjon 1 og 9 først, så posisjon 5, deretter posisjon 3 og 7 og til slutt fyller man inn posisjon 2, 4, 6 og 8.

Metamorfose
Forvandling, omdanning. Brukes mye i overganger fra en scene til en annen, særlig innenfor tegnefilm.

Monitor
En TV-skjerm hvor signalene fra videokamera eller videospiller vises.

Multiplan
Et spesielt bord, eller oppsett hvor uttrykket er delt opp i forgrunn, middel og bakgrunn. Celler, objekter, cut-out, sandanimasjon osv. legges på glassplater som ligger under hverandre med større eller mindre mellomrom. Denne måten å lage film på gir flott dybdevirkning. Man kan også kombinere flere forskjellige teknikker med et multiplanoppsett.

Nøkkelstillinger
(Tegnefilm) Slutt og utgangsposisjoner i en tegnet bevegelse.

Objektanimasjon
Tredimensjonal animasjonsteknikk hvor objekter flyttes på mellom hver eksponering.

Objektiv
Kameraets «øye». System av linser som fanger opp lys og formidler det videre som bilder til film eller video.

Optisk printer
Prinsippet bak en optisk printer er at filmstripen re-fotograferes over på en ny filmstripe. Dermed åpnes mange muligheter for å manipulere med bildene.

Overdrivelse
Animatøren «tar ut» og overdriver bevegelsen så den blir lett å oppfatte fpr publikum. Dette er viktig, og tas særlig ut i cartoonfilmen. «Naturlige» bevegelser og timing blir svært klønete, og ser ofte kunstige ut i animasjonsmediet.

Panorere
Horisontal kamerabevegelse.

Peg-bar
(Tegnefilm) Smal standardplate med opphøyninger som brukes for å legge tegningene rett over hverandre når man lager, eller avfilmer tegninger til tegnefilm. Tegningene er hullet i forhold til peg-baren.

Pixilasjon
Animasjonsteknikk hvor levende mennesker filmes med enkeltbildeteknikk for å skape uvanlige bevegelser. Med pixilasjonsteknikken kan man få mennesker til å fly, skli oppover bakker, gå gjennom vegger osv.

Linear Dreams

Eksempel på rable-/ripefilm - "Linear Dreams" (1997), regi: Richard Reeves

Rable-/ripefilm
Animasjonsteknikk hvor figurene/uttrykket er tegnet, malt eller ripet direkte på filmen. Man kan rable/ripe både på ferdigeksponert film, blanksladd og svartsladd.

Rotoskopering
(Tegnefilm) Overføring av bevegelser fra live action film til animasjonsfilm.

Rute
Et enkelt fotografi på en stripe film. Når filmen projiseres, vises hver rute 1/24 sekund. På video blir en rute det elektroniske signalet som gir 1/25 levende bilde.

Scene
En enkelt situasjon eller hendelse i filmen.

Sekvens
En gruppe scener i en film som forteller en spesiell del av historien.

Setting/Scenografi
Stedet hvor handlingen finner sted.

Siluetteanimasjon
En type cut-out animasjon hvor bare omrisset av figurene synes mot bakgrunnen. Lyssettes fra undersiden.

Stand
Hele oppsettet for fotografering av animasjonen. Inkludert, bord, stativ, lys, kamera osv.

Storyboard
En slags tegneserie som beskriver filmens handling og figurenes bevegelser.

Strekk og skvis
(Tegnefilm) Stor overdrivelse av bevegelser i tegnefilm. Brukes særlig i cartoonfilm. «Tyngdekraften» ovedrives så figurene strekkes i bevegelsen og skvises når de stopper.

Svartsladd
Svart film som brukes som fortom. Animatører brukes den også til å lage rable-/ripefilm på.

Syklus
(Tegnefilm) En serie av tegninger som blir fotografert igjen og igjen. Den siste tegningen beveger seg logisk inn i den første for å skape en kontinuerlig, gjentatt bevegelse. Sykluser brukes vanligvis for bevegelser som kan gjentas uten variasjon, som gange og løping.

Disney_SteamboatWillie_16-9

Eksempel på "Mickey Mousing" - "Steamboat Willie" (1928) © Disney

Synkron
At lyd og bilde på film er synkront, betyr at lyden følger bevegelsen nøyaktig. Første gangen dette ble gjort til musikk var på Steamboat Willie av Walt Disney i 1928. Etter denne filmen kalles bevegelse til musikk «Mickey Mousing» på animasjonsfilmspråket.

Tegneskive
(Tegnefilm) Rund plate med ifelt glass som legge si en sirkulær åpning i tegnebordet. Platen kan dreies 360 grader, slik at animatøren alltid får en behagelig arbeidsstilling. Profesjonelle skiver har flere peg-barer felt ned i platen.

Tilte
Vertikal kamerabevegelse.

Time-lapse
Tar som pixilasjon utgangspunkt i virkelige objekter som her fotograferes med enkeltbilder i kortere eller lengre intervaller. Under visning blir så bildene vist med 24 eller 25 bilder i sekundet. Et velkjent eksempel er blomsten som springer ut i løpet av sekunder.

Toere
Brukes når man tar to eksponeringer for hver flytting/forandring. Dette gir 12 posisjoner for hvert sekund med fullanimert film.

Treere
Tre eksponeringer for hver flytting/forandring. Dette gir 8 posisjoner per sekund med fullanimert film. Blir fort hakkete.

Zoom
Bevegelse innover eller utover i bildet ved hjelp av kameralinsen.

av Inger Christine Årstad
Årstad er utdannet ved medialinja på Høgskulen i Volda, film/fjernsyn og 3. påbyggingsår dokumentar/animasjonsfilm. Hun har også hovedfag i folkloristikk fra Institutt for Kulturstudier, Universitetet i Oslo. I dag driver hun firmaet Kulturhistorisk Film & Formidling.

Den animerte ordlisten ble opprinnelig publisert i programkatalogene til Oslo Animation Festival/Fredrikstad Animation Festival.

Kommentarer


Bookmark and Share
 
  Foreningen for animert film: info@norskanimasjon.no. Støttet av Norsk filminstitutt og Fond for lyd og bilde. Webutvikling av Tvistein.