NYHETER ANMELDELSER FORUM OM FFAF LENKER DATABASE
 
 

VIP Pjotr

nfu_logo

Norsk filmutviklings støtteordning - Vekst i prosjekt (VIP) - for 2005 er tildelt dokumentarfilmskaper Margreth Olin og animasjonsfilmskaper Pjotr Sapegin. VIP har som mål å skape gode utviklingsmuligheter for utvalgte talenter. Støtten er på inntil 200.000 kroner over et tidsrom på inntil 10 måneder. Du finner mer info på nettsidene til Norsk filmutvikling.

VIP er en støtteordning som er ment å fungere både som et tillegg til og en del av allerede eksisterende ordninger. VIP har som mål å skape gode
utviklingsmuligheter for utvalgte talenter. VIP er et individuelt tilpasset opplegg for økt profesjonalitet blant annet gjennom å tilby mottakerne større kontinuitet i arbeidet. Utvelgelsen er foretatt av Norsk filmutviklings direktør Kirsten Bryhni og konsulentene Tom Gulbrandsen og Eva Færevaag.


Bookmark and Share
 
  Foreningen for animert film: info@norskanimasjon.no. Støttet av Norsk filminstitutt og Fond for lyd og bilde. Webutvikling av Tvistein.