NYHETER ANMELDELSER FORUM OM FFAF LENKER DATABASE
 
 

Utviklingsfondet søker animatører

superbanken

Utviklingsfondet skal i høst sammen med fem andre miljøorganisasjoner lage en kampanje om hvordan klimaendringene først og fremst rammer fattige folk i utviklingsland. Fem flashanimasjonsfilmer skal produseres og nå ønsker Utviklingsfondet å komme i kontakt med animatører som kan bidra i produksjonen. Følg link for å se tidligere produksjoner.

Utviklingsfondet skal produsere 5 animasjonsfilmer á 30-60 sekunder og 3 mindre reklameflashfilmer á 5 sekunder.

Se nærmere forklaring og lenke til tidligere animasjoner under.

Send en e-post om deg selv og lenke til tidligere arbeider hvis du ønsker å prøve deg. Utviklingsfondet oppfordrer til selv å gi et pris- og tidsanslag på oppdraget, og presiserer at organisasjonene som står bak opererer på lavkostbudsjett for å kunne støtte våre utviklingspartnere i Sør. Det er ønskelig å produsere ferdig animasjonsfilmene fra tidlig september og utover høsten.

Kontakt Sigurd Jorde ved Utviklingsfondet sigurd@u-fondet.no eller ring (23109583) hvis du har råd eller tips eller spørsmål, innen 6. august.

Utdypende informasjon:

Vi ønsker at de 5 ulike animasjonsfilmene skal illustrere ulike tema innenfor klimaendringer sett fra sør, og ende i en side med kort informasjon om temaet og oppfordring til å lese mer på våre øvrige hjemmesider. Vi ønsker også 3 stk 5 sekunders reklame flash til forsider som reklamelink til animasjonsfilmene og temasider om klimaendringer.

For å kunne skape nysgjerrighet og fange interesse er det viktig at filmene har en visuell profil og regi som gjør at seeren ønsker å se hele filmen - og gjerne en til - før hun/han velger å lese mer om problematikken. Filmene må gjerne bruke humor og fiffige poenger, slik Utviklingsfondet har forsøkt å bruke i animasjonsfilmen www.superbanken.no tidligere. Det er en fordel om animasjonene bruker rollefigurer og landskap slik at det er mulig å knytte filmene til ulike land og tema som går igjen i den øvrige kampanjen.

Hver film må fokusere på et eget tema. Overordnet tema er hvordan overforbruk av energi og ressurser i Nord skaper problemer for Sør. Videre bør kanskje to av filmene ta opp konsekvenser av klimaendringer, mens andre tar for seg løsninger/tilpasninger til klimaendringene.

Eksempler:
- Klimaendringene er skapt av det rike Nord, men rammer det fattige Sør.
- Klimaendringer fører til ustabilt vær (mer tørke og mer flom) som rammer småbønder i Sør.
- Klimaendringer fører til ekstremvær med orkaner og flom - fattige svært sårbare for dette
- Løsninger: Småbønder dyrker flere planteslag, slik at de står bedre rustet til ustabilt vær.
(Ellers: regnskog, havet stiger etc.)

Rask skisse til to mulige filmer, kun for å illustrere hvordan dette kan være. Under gjennomføringen av prosjektet må det legges inn god manusutvikling.

Klimaendringer i Nord/Sør:
*Vi ser en eller flere personer i Norge med høyt forbruk av transport, ting, energi. De er tydelig velstående, glade og ubekymrede. 10 sek.
*Zoom ut til en jordklode. Jordkloden endrer seg, for eksempel nordpolen smelter og fargen på jorda går fra grønn til grønn/oransj (illustrerer klimaendringer ...) 5 sek
*Zoom inn til for eksempel et land i Afrika. En småbonde står i en grønn natur med en liten åker og en liten avling. Naturen og avlingen tørker sakte inn, mens bonden ser opp mot en tom himmel. 10 sek.
*Bonden pakker sammen, og vandrer til byen for å skaffe seg arbeid. 10 sek.
*Kort tekst med 3 faktaopplysninger om klimaendringer, nord og sør. Lenker.

Havet stiger:
*Filmruta er delt i to. I venstre halvdel står en jente på slalom, i den venstre ser vi en gutt i Bangladesh.
* Jente står på ski, glad og fornøyd og i høyt temp. Gutten forholder seg i ro, men bak ham ser vi at vann siger inn.
* Jente kommer til slutten av bakken, der det ikke lenger er snø, men bar bakke og varm sol. Gutten forholder seg i ro, mens vannet stiger.
*Gutten oppdager at vannet har steget, og ser forskrekket ned på bakken, hvor det flommer vann inn fra havet. Jenta ser forundret på manglede snø, og holder seg ellers i ro.
*Gutten kravler opp på taket sammen med familien, mens vannet stiger raskt. Jenta ser opp på himmelen hvor sola er tydelig varm.
* Jente tar av seg skiene - resten av snøen har nå smeltet - og ser trist ut. Gutten og familien sitter på taket av huset mens dyr og hus flyter forbi.
*Tekstside, med tall og fakta. For eksempel: klimaendringer betyr mindre snø i Norge. Klimaendringer betyr også at x antall millioner i Bangladesh er i fare for å havne under vann.

Fakta og informasjon hentes fra rapportene fra FNs klimapanel med mer.
Alle filmer lenker til videre lesning på miljøorganisasjonenes hjemmesider.
Utviklingsfondet kan levere faglig materiale om klima og innspill til innhold.

Kommentarer


Bookmark and Share
 
  Foreningen for animert film: info@norskanimasjon.no. Støttet av Norsk filminstitutt og Fond for lyd og bilde. Webutvikling av Tvistein.