NYHETER ANMELDELSER FORUM OM FFAF LENKER DATABASE
 
 

Spørreundersøkelse

undersokelse

Filmforbundet har bedt Foreningen for animert film om å gjennomføre en enkel spørreundersøkelse om hva slags lønns- og arbeidsforhold folk i animasjonsbransjen har hatt i løpet av de siste tre årene. Undersøkelsen er en del av arbeidet med å få fastsatt egne honorarsatser for animatører i den nye avtalenmellom Filmforbundet og Produsentforeningen. Undersøkelsen vil bidra til å gjøre det lettere for Filmforbundet å føre forhandlinger på animasjonsbransjens vegne. Vi oppfordre dere til å lese videre og delta i undersøkelsen.

Hvem kan delta i undersøkelsen?

Vi ønsker svar fra:
• alle som har jobbet med animasjon (mye eller lite) innenfor de siste tre årene (her telles både arbeid med film/ reklame/ grafikk osv.) og/eller er utdannet innenfor animasjon.
• animatører som ikke jobber innenfor feltet nå, men som ønsker å gjøre det.
• alle som jobber med animasjonsproduksjoner uten å animere direkte, sånn som modellmakere, storyboardere osv.
• alle som jobber med animasjonsundervisning

Spørsmålene vi ønsker svar på er:
1. Hvor mange dager per år har du jobbet med animasjon (innenfor film/ reklame/ grafikk/ animasjonsundervisning osv.) innenfor de siste tre årene? Spesifiser gjerne hva du jobber med.
2. Hva har din årsinntekt vært, per år de siste tre årene, fra dette arbeidet?

Alle svar vil behandles konfidensielt, og du kan velge å svare anonymt. Alle svarene vil anonymiseres før de overleveres Filmforbundet.

Svaradresse:
Svarene kan sendes på mail til info@norskanimasjon.no

Hvis du vil svare anonymt, send et brev med svarene til:
Foreningen for animert film
Postboks 5 Majorstua
0330 OSLO

Svarfrist:
Så fort som mulig. Senest 31. mars 2006.

Takk for hjelpen!

Kommentarer


Bookmark and Share
 
  Foreningen for animert film: info@norskanimasjon.no. Støttet av Norsk filminstitutt og Fond for lyd og bilde. Webutvikling av Tvistein.