NYHETER ANMELDELSER FORUM OM FFAF LENKER DATABASE
 
 

Produsentstøtte fra Filmfondet

Norsk Filmfond

Styret i Norsk filmfond har vedtatt å videreføre produsentstøtten i form av en pakkefinansiering for utvikling av langfilm. Fire tilskuddspakker på inntil 750 000 kroner for utvikling av minimum fem prosjekter lyses ut med søknadsfrist 1. september 2005. Målet er å styrke dynamikken i utviklingsarbeidet og la enkelte produksjonsmiljøer selv få velge hvilke prosjekter tilskuddsmidlene skal gå til. Søknadene trenger derfor ikke omfatte prosjektbeskrivelser. Mer info på Filmfondets nettsider.

Følgende vilkår ligger til grunn for tildeling:

- Det gis en tilskuddsramme på inntil NOK 750 000 til første fase i utviklingsprosessen, primært manusutvikling, av minimum fem prosjekter.

- Søker må selv stille med tilsvarende beløp som de mottar i tilskudd, i henhold til kriteriene for produsentstøtten som er godkjent av ESA. Egenfinansieringen skal godkjennes av filmfondet i henhold til regelverket, og det skal være et rimelig forhold mellom eksterne utviklingskostnader og beregning av intern innsats.

- Utbetaling skjer etter presentasjon og formell godkjennelse av enkeltprosjekter.

- Produksjonsselskaper som har fått pakkefinansiering kan ordinært ikke søke konsulentene om tilskudd til første fase i utviklingsprosessen for noe prosjekt, før rammen er disponert, dvs at samtlige prosjekter som skal inngå i pakken er presentert og formelt godkjent.

- Når prosjekter avskrives ettergis støttebeløpet.

- Når prosjekter får produksjonstilskudd vil utviklingsstøtten inngå i dette, og dermed frigjøres midler som kan reinvesteres i utviklingspakken dersom produsentene ønsker det.

- Produksjonsselskaper som har disponert sin tilskuddsramme og avsluttet utviklingen av prosjekter som til sammen utgjør 2/3 av rammen, kan søke pakkefinansiering på nytt.

Søknadene skal utformes i tråd med forskriften både når det gjelder innhold og økonomiske forutsetninger.

Vurderingskriterier
Tilskuddet vil gå til produsenter som kan sannsynliggjøre betydelig evne til å utvikle prosjekter av høy kvalitet som kan nå et størst mulig publikum. Det vil bli lagt vekt på vilje til å utvikle kreative miljøer, samt troverdighet hva angår gjennomføringsevne fram til ferdig film. Søknadene vil bli vurdert på grunnlag av:

- Planer og ambisjoner for bruk av pakkefinansiering.

- Dokumenterbare resultater.

- Dokumenterbar kapasitet og kompetanse.

- Kontinuitet og styrke med hensyn til kreative relasjoner.

- Produsentens og/eller produksjonsselskapets trackrecord i forhold til filmfondet.

Ved vurdering av søknader fra produsenter og/eller produksjonsselskaper som tidligere har mottatt produsentstøtte, vil det også bli tatt hensyn til grad av måloppnåelse i forhold til egendefinerte mål.

Kommentarer


Bookmark and Share
 
  Foreningen for animert film: info@norskanimasjon.no. Støttet av Norsk filminstitutt og Fond for lyd og bilde. Webutvikling av Tvistein.