NYHETER ANMELDELSER FORUM OM FFAF LENKER DATABASE
 
 

Animert i Grimstad

"Snill" (2006), regi: Astrid A. Aakra

Antallet rene, animerte kortfilmer er færre enn på flere år i konkurranseprogrammene under den 29. Kortfilmfestivalen i Grimstad 15. - 20. juni, men i sideprogrammene er det flere animerte godbiter å se. Festivalen byr på spesialprogrammer som tar for seg karrierene til den japanske animatøren Keiichi Tanaami og den amerikanske filmkunstneren John Whitney. Kortfilmfestivalen har mer.

I konkurranseprogrammet er det bare fire rene, animerte kortfilmer:
Når alt kommer til alt - i det store og det hele, regi: Ingvild Kjær Tofte
Asylsøkere, regi: Kaja Wright Polmar
Snill, regi: Astrid A. Aakra
Den Danske Dikteren, regi: Torill Kove

I sideprogrammene presenteres den japanske animatøren Keiichi Tanaami med et retropektivt filmprogram, samt en utstilling av silketrykk. 12 filmer fra hele karrieren til Tanaami vises.

I tillegg presenteres arbeidene til den amerikanske filmkunstneren John Whitney. Tre animerte arbeider av Whitney vises under festivalen.

Christopher Nielsen er også i Grimstad. Denne gangen for å presentere word-jazzist Ken Nordine og hans arbeid The Eye Is Never Filled - Word Jazz in Morphing Pictures, som innholder 30 abstrakte data-animasjoner.

Under festivalen inviteres det også til Filmskapersamtale om kortfilmens kår i Norge. Her er animatørene representert ved Kaja Wright Polmar, sammen med en rekke filmskapere og representanter for kultur- og filmpolitikken.

Utgangspunktet for debatten er følgende ressonement:

Fri film
Forhåndsjuryen for kortfilm har de siste årene stått overfor en ny type dilemma ved utvelgelsen av film til Kortfilmfestivalen, som ble ytterligere forsterket i år. Mange lange novellefilmer fortrengte en lang rekke kortfilmer i den endelige knivingen om plass i konkurranseprogrammet. Vi møtte konsekvensene av nye initiativer innen filmbevilgningene, naturligvis ikke helt overraskende. Representerer satsninger på novellefilm og fiksjon en fare for mangfoldet i kortfilmproduksjonen? Spørsmålet leder videre til - hvor fri og uavhengig er kort- og dokumentarfilmen, egentlig?

Et gjennomgående trekk i dagens kulturliv er hybridisering og oppløsning av kategorier og sjangere videokunsten har for lengst beveget seg fra galleriet og inn i kinoen, fortellinger utgis i form av dataspill, dokumentarfilmer kan på billedsiden være ren animasjon. Norsk filmfond har i år opprettet to nye øremerkinger under felles tittel 'Nye veier for korte filmer', for henholdsvis novellefilm og ti minutters fiksjonsfilm. Initiativene har kommet til etter et par års prosjektsatsninger i samarbeid med tv, og vi ser godt det postivie i de nye øremerkingene: Det er et tilbud til etablerete talenter for å kunne utforske og utvikle nye uttrykksformer, uavhengig av tv-medvirkning og sendeflatetilpasning. Vi ser også tydelig i presentasjonen av initiativet, hva satsningen skal lede til: «Den norske filmbransjen har etterlyst tiltak som kan utvikle regitalenter og stimulere til høyere kvalitet. En stor del av filmfondets kortfilmvirksomhet har som formål å videreutvikle talent (...) en videreutvikling mot større formater.»

Ved å gå gjennom filmpåmeldingen til Kortfilmfestivalen ser vi klart at den største kategorien er fiksjonsfilm. Men så lenge kvalitetsdefinisjonen gjøres på spillefilmens premisser, undergraver den da ikke kortfilmen som eget uttrykksform?

I Rush Print har det nylig pågått en debatt om den kritiske dokumentarfilmen og avhengigheten av tv-medvirkning for å få Filmfondet med i finansieringen. Kortfilmen står som uttrykksform overfor en annen type formatering, men med samme konsekvens begrensning.

Ut fra bl.a. dette arrangerer Kortfilmfestivalen denne seansen. Vi ønsker å sette fokus på betingelsene for produksjon av kortfilm, i begrepets videste forstand. Vi vil gjerne få på banen synspunkter, erfaringer og konsekvenser av dagens politkk innenfor filmstøtteordningene, og hvilke tanker som ligger bak initiativene. Hensikten er mer å sette noe i gang, enn å konkludere. Det er viktig at hele spekteret innen det som kan kalles kortfilm belyses - og vi håper for en gangs skyld ikke å fokusere primært på penger. Kanskje kan dette munne ut i et senere arrangement, et seminar der kvalitet i film belyses, på kortfilmens egne premisser.

Vi inviterer til en samtale på scenen mellom kortfilmskapere innenfor ulike sjangere. I debattdelen deltar Norsk filmfond, ved direktør Stein Slyngstad og Norsk kulturråd ved styremedlem Per Kvist, kunsthistoriker og dekan ved Kunsthøgskolen i Bergen, Avdeling for spesialisert kunst.

Vi inviterer NRK, og vi inviterer Kulturdepartementet til å være tilstede i salen, i likhet med filmkonsulenter, representanter for forbund og foreninger, og selvføgelig er festivalens deltakere hjertelig velkomne til å møte våre paneler med spørsmål og synspunkter. Kulturjournalist Siss Vik er samtale- og debattleder.

Som den største fristilte enheten her i landet med kort- og dokumentarfilmens ve og vel som eneste målsetning, mener vi det er på sin plass å reise disse spørsmålene nettopp under Kortfilmfestivalen.

Kommentarer


Bookmark and Share
 
  Foreningen for animert film: info@norskanimasjon.no. Støttet av Norsk filminstitutt og Fond for lyd og bilde. Webutvikling av Tvistein.