NYHETER ANMELDELSER FORUM OM FFAF LENKER DATABASE
 
 

1 million til FILM + SCENEKUNST

film&scene

Norsk filminstitutt og Norsk kulturråd lyser ut 1 million kroner til kunstneriske samarbeidsprosjekter der scenekunst og film kombineres til et helhetlig uttrykk. Prosjektmidlene skal gå til prosjekter for barn og unge som utforsker nye kunstuttrykk i skjæringspunktet mellom film og scenekunst. Søknadsfrist er 15. september 2006. Mer info hos Norsk kulturråd.

Den kulturelle skolesekken skal medvirke til at alle elever i grunnskolen får et profesjonelt tilbud av kunst. Elevene skal få innsikt i og oppleve kunst på et høyt kvalitativt nivå. Norsk filminstitutt og Norsk kulturråd fordeler derfor årlig 3 millioner kroner hver til prosjekter i Den kulturelle skolesekken.

Hva kan det søkes tilskudd til
Det kan søkes tilskudd til prosjekter som utforsker tverrestetiske formuttrykk der film og scenekunst inngår som sentrale element. Det gis midler til produksjon, og prosjektene skal ha den ferdige forestillingen som mål.

Søkere oppfordres til å utforske nye måter å skape og formidle profesjonell kunst på, gjerne i samhandling med barn.

Søknaden må være kunstnerisk begrunnet.

Formidling
Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt samarbeider med Norsk scenekunstbruk. Scenekunstbruket vil på fritt grunnlag ta stilling til tilrettelegging og visning av prosjekter som mottar tilskudd fra denne utlysningen.

Det er en forutsetning at produksjonen kan sendes ut på turné i Den kulturelle skolesekken.
I søknaden må det gjøres rede for eventuelle planer om turné.

Hvem kan søke
Profesjonelle film- og scenekunstnere, produksjonsmiljøer, produsenter og andre profesjonelle som ønsker å utforske uttrykk i skjæringspunktet mellom film og scenekunst.

Last ned flyer (krever Adobe Reader):

Film&scenekunst

 

Kommentarer


Bookmark and Share
 
  Foreningen for animert film: info@norskanimasjon.no. Støttet av Norsk filminstitutt og Fond for lyd og bilde. Webutvikling av Tvistein.